Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MARMED" 
Dzietrzniki 108a 98-335 Pątnów
tel.: +48 43 841-2625
e-mail: przychodnia@marmed-dzietrzniki.pl

Poradnia czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 18:00

 

Cennik usług

Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.


Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczenia pozostałych poradni są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce medycznej Nazwa Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

Porady lekarskie, zaświadczenia, kopie kartotek
Pacjenci naszej placówki medycznej NZOZ "MARMED"
Pacjenci spoza naszej placówki medycznej NZOZ "MARMED"
Uwagi
Porada lekarza rodzinnego
bezpłatnie
50 zł
 
       Porada lekarza rodzinnego w domu pacjenta bezpłatnie
 100 zł
 
Iniekcje domięśniowe i dożylne 
 bezpłatnie
 10 zł
 
 Pobranie materiału do badań labolatoryjnych
 bezpłatnie
 10 zł
*bez ceny badania 

Dane kontaktowe

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 'MARMED"
Dzietrzniki 108a
98-335 Pątnów

Telefon: +48 43 841-2625
 

E-mail: przychodnia@marmed-dzietrzniki.pl

System CMS

https://www.eniteo.pl